Стани дел од тимот

ХЕСЕД континуирано развива своја неформална образовна програма и во организацијата успешно вмрежува нови волонтери и едукатори, кои со својата креативност ја збогатуваат нашата заедница, помагајќи на деца и млади од социјален ризик.

Давањето е богатство.
Љубовта сме сите ние!

Подари насмевкa.

ПОДАРИ ЉУБОВ!

ХЕСЕД волонтер

Често имаме потреба од волонтери кои нѝ помагаат во логистичкиот и техничкиот сектор

Во својата структура вклучуваме динамични, исполнителни и тимски настроени волонтери, посветени на мисијата и целите на организацијата. Секој наш волонтер е и член на ХЕСЕД, а со тоа стекнува право на надомест на трошоци за волонтерските услуги.

ХЕСЕД едукатор

Секој наш едукатор- ментор го избира начинот на кој делува во организацијата, како член или како надворешен соработник на ХЕСЕД. Со членството се стекнува право на надоместоци за понудените услуги и активности. Членовите исполнуваат и определени задачи според статутот на Хесед.
Менторирањето се реализира во текот на целата учебна година и е планирано за ученици од сите нивоа на задолжителните образовни програми. Преку летниот период се спроведуваат креативни работилници од уметностите и литературата.

Во потрага сме по едукатори од:

  • применета уметност
  • природно-математички науки
  • јазични подрачја:
    • македонски јазик и литература
    • албански јазик
    • англиски јазик

Учебната година е период кога сме најактивни. Регрутацијата на волонтери ја вршиме полугодишно, или периодично според потребите.

Обука за нови членови

Хесед обезбедува задолжителна обука за нови членови- волонтери и едукатори, како вовед во работните активности и природата на дејноста во која делува организацијата. Дополнително, членовите имаат можност да се вклучат и во некои од обуките и работилниците кои ги организира пошироката заедница од невладиниот сектор.

Доколку поседуваш вакви вештини и наобразба и воедно, хуманиот придонес кон заедницата ти одѕвонува, сакаме да ја чуеме твојата приказна.