Донирај

Ви благодариме за вашата желба и интерес да донирате

Можете да нѐ поддржите со испраќање донација на следнава сметка:

НЛБ Тутунска банка Скопје
Хесед Скопје
Бул.Партизански одреди бр.19-2/12
Бр. на трансакциска с-ка: 210-071728770106

Патувачка кутија на ХЕСЕД

Кутијата за донација која патува на различни локации низ град Скопје е друг начин како можете да го дадете Вашиот прилог, посетувајќи не на дадената локација. Следете нѐ на социјалните мрежи и на објавите на блогот за најновите информации и изненадувања околу оваа платформа за прибирање донации.