Нашиот тим

Основачи и членови на ХЕСЕД

Марина Христова

Претседател и основач на Хесед
Проектен координатор
Реализатор на настава по специфични цели и методи
Опсерватор и истражувач во областа на образованието
marina@hesed.org.mk

Мирјана Стојановска 

Ко-основач на Хесед
Експерт за лидерство и менаџмент
Соработник за стратешки развој, промоција и НВО водство

Катерина Весковска

Заменик- претседател на Хесед
Маркетинг комуникации и односи со јавност
Сертифициран ментор во образование
Едукатор и истражувач од областа на музичките науки
Оперска и џез пејачка
katerina@hesed.org.mk

Борка Спасовска 
Советник од областа на економијата 
Идејно – креативно и програмско менаџирање

Ема Зафирова 
Член на Хесед
Професор по одделенска настава
Опсерватор и реализатор на часови на корисниците на
ЈУ Дом “11 Октомври” Скопје