ХЕСЕД како помагател во сите едукативни компоненти

Почеток на втората Хесед година во домот 11 Октомври во Капиштец. Љубовта како движечка сила ни’ е погон за секој чекор што го правиме. Не е едноставно,… Read more “ХЕСЕД како помагател во сите едукативни компоненти”

Ресурси за децата по предметна настава

По долгогодишно следење на целиот систем во училиштата,се здобивме со идеа да им помогнеме на наставниците,родителите и учениците по предметна настава.Нашата идеа е да направиме интерактивни наставни… Read more “Ресурси за децата по предметна настава”