„Creative learning is at the center of everything we do!“

Education is a fundamental human right and a key element for the economic, social and cultural development of a democratic state. HESED with its activities will try to complement the educational process of children and youth coming from socially vulnerable families in the society.

Projects  Meet the team

About us

Hesed works in the field of promotion and establishment of innovative and non-formal education, professional orientation of children and young people from vulnerable groups of citizens (children and youth without parental care).
 
Hessed’s goal is:
– reduce the number of children and young people who have failed to achieve basic level of knowledge;
– achieve sustainable development in non-formal education;
– reducing inequalities in education;
– supporting high quality non-formal teaching and creating teachers necessary for this type of learning and education;
– the development of non-formal education based on the world’s latest scientific achievements; promotion of innovation and creativity both in teaching and in mastering knowledge; improving knowledge and motivation for learning of children and youth;
 

Continue reading “About us”

Mission and Vision

Нашата ВИЗИЈА:

Генерално, целта на иновативното, неформално образование на децата и младите, ја гледаме како личен развој кој води кон кавлитетен живот и кон подобри шанси за вработување.

Како мулти етничка држава, ќе бидеме ориентирани кон зачувување и развој на културите, кои за нас, претставуваат систем на размена на вредности.
Како НВО, го препознаваме активното учество на граѓаните, особено младите, како предуслов за развој на општество базирано на солидарност, одржлив развој и демократско водство.

Нашата НВО-ХЕСЕД ке биде водечка интернационална организација за иновативно и не-формално образование и професионална ориентација за деца и млади.

Нашата МИСИЈА:

Образованието е врвен интерес на општеството, исто како и индивидуите, и е од огромно значење; нашата надеж се децата и младите кои ќе ги искористат бројните можности за стекнување знаење преку иновативното и неформално учење.

Continue reading “Mission and Vision”

Projects

Од пет годишните лични истражувања на членовите на тимот на Хесед, здобиени се идеи кои би можеле навистина на едно квалитетно ниво да ја надополнат работата како на децата, така и на наставниците и да помогнат да се оствари делотворен воспитно образовен процес. За таа цел, проектите кои ги изготви Хесед имаат за цел да го надополнат воспитно-образовниот дел кај социјално загрозените деца, кај голем дел од ранливите категории и во целост кај сите деца.
 
Како организација, постојано се стремиме кон нови, иновативни проекти со кои ќе ги постигнеме нашата визија и мисија. Нашиот тим работи напорно на усовршување и исполнување на сите планирани проекти. Дел од тие проекти се следниве:
 

Ментор/Тутор

Ментор-Тутор е проект создаден после 3-годишно истражување од тимот на Хесед, наменет за сите деца од домовите за деца без родители. Целта на овој проект е будење на свеста кај децата за осамосталување и препознавање на приоритетот учење и градење на сопствена кариера.

Под овој проект спаѓаат повеќе гранки. Една од нив е следнава:

My Mentor / Tutor – Mentoring through donation

In the world, mentoring / tutoring is a generally recognized and used way to support individuals, and especially individuals and / or groups of vulnerable social categories. The same applies to children and youth without parental care who are institutionally cared for.

The project “My Mentor / Tutor” refers to the provision of financial resources for mentoring through donation, to children and youth without parental care, as a basis for smooth and continuous maintenance of solid knowledge from the curricula, and the secured continuity in educational development, represents the potential that will give each person the opportunity to choose a profession, work engagement and involvement in the social flows.

HESED intends to awaken and encourage awareness of the mentoring through donation to the business community, which will effectively meet the additional educational needs of children without parental care

 

Ресурси за децата по предметна настава во училиштата

Continue reading “Projects”

Gallery

Our Team

Marina Hristova, President and founder of HESED. Class teacher, instructor for specific goals and methods, an observer and a researcher of education in the Republic of Macedonia.
Mirjana Stojanovska, Co-founder, leadership and management expert, responsible for strategic development, promotion and overall NGO governance
PhD Borka Spasovska, member of HESED, Аdvisor in the field of economy, project creativity and program management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S Ema Zafirova member of HESED, Professor of grade teaching, involved in observation and education of orphans in “11 Oktomvri” Skopje
M.S Viktorija Kocevska, member of HESED. Professor in grade teaching, creator and implementer of the project “Human Ethics and Values”

 

Partners

 

Интер Сити Штаб ДООЕЛ Скопје

Центар за поттик на креативни потфати ЦПКП – Скопје

Диферент фотографи Скопје

Артизан Скопје

Издавачка куќа Метаноја Скопје

Арс Ламина ДОО Скопје

Студенти – Математичари – Марко и Елена – часови по математика на основците и средношколците

Красимира и тимот – креативни работилници за ракотворење

Donate

Thank you for your desire and interest to donate!

You can do so by sending a donation to the following bank account:

NLB Tutunska Banka Skopje
Hesed Skopje
Bul. Partizanski Odredi 19-2/12
Account number: 210-071728770106

Contact

Telephone number: ++389 70 881 192

or you can contact us through the form