ХЕСЕД- помагател во сите едукативни компоненти

Почеток на четвртата Хесед година во ЈУ домот „11 Октомври“ во населбата Капиштец. Љубовта како движечка сила нѝ е погон за секој чекор што го правиме. Не е едноставно, но е вистинито и суштествено. Описменување, учење, вежби, советување, радување, справување со животот. Овие деца ја имаат најсилната љубов во себе. Хесед е помагател во сите едукативни компоненти и со огромна …

Прва помош

ХЕСЕД во соработка со организацијата “Линк а Крос” одржа обука во давање на прва помош во ЈУ дом „11 Октомври“- Скопје. На оваа обука беа присутни вработените во домот и им беше демонстрирано како да се справат во ситуации ккога ќе се случи несреќа. Со оваа обука сакаме да ги припремиме вработените кои постојано се во околина на децата од …

Педагог / Психолог

Глобалната слика на училиштата се базира врз една голема потреба за вметнување педагог и психолог од една помодерна перспектива.                          Во училиштата постојат низа случувања каде најголема улога би требало да имаат педагогот и психологот. Не е спорна нивната работа како квалитетни изведувачи, но суштината на резултатот за овие …

Ресурси за децата по предметна настава

Интерактивни наставни листови македонски јазик, математика, природни науки.. По долгогодишно следење на целиот систем во училиштата, се здобивме со идеја да им помогнеме на наставниците, родителите и учениците по предметна настава. ХЕСЕД креира интерактивни наставни листови кои учениците ќе ги работат за времето додека наставничката ја предава лекцијата. На овој начин учениците  ќе имаат активност и со насока од наставничката …

Мој Ментор/ Тутор – Менторство преку донаторство

Во светот, менторство/ туторство е општо признат и користен начин за поддршка на поединци, а особено на поединци и/или групи од ранливите општествени категории. Истото се однесува и на деца и млади без родителска грижа кои се институционално згрижени. „Мој Ментор/ Тутор“ Проектот „Мој Ментор/ Тутор“ се осврнува на обезбедувањето на финансиски средства за  менторство преку донаторство, на децата и …